วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

3 เคล็ดลับเขียน MEMO ให้น่าอ่าน!
ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ เราถูกกรอบเวลาบีบบังคับ
ทำให้ต้องเลือกรับเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ สั้น กระชับ
และตรงประเด็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจที่แม่นยำ
และฉับไว การเขียนที่มีประสิทธิผล เราต้องระลึกไว้
เสมอว่า ต้องมีเนื้อหาเข้าใจง่าย และได้ใจความที่
ต้องการจะสื่อสาร

ต่อไปนี้เป็น 3 เคล็ดลับเขียนเมมโม่ให้น่าอ่าน!

อ่านบทความได้ที่นี่
http://www.expernetbooks.com/download/memo.pdf