วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เิพิ่มพลัง IQ ในตัวคุณด้วย เพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะคล็ดลับเพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะนนักฟิสิกส์ใช้สมองอันปราดเปรื่องสร้างสรรค์
สุดยอดทฤษฎีอันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ
เขาไม่ได้มีเพียงแค่มันสมองอันชาญฉลาด แต่เขารู้จักใช้มันต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
คุณเองก็สามารถ เพิ่มพลังสมองและพัฒนาความฉลาด ของคุณ ให้ถึงขีดสุดแบบไอน์สไตน์ได้
ด้วยสุดยอดเทคนิค เพิ่มพลัง IQ แบบอัจฉริยะ ในหนังสือเล่มนี้
อยากฉลาดต้องอ่านเล่มนี้