วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

ลักษณะของผู้นำที่พึงปรารถนาน คือ ทั้งดี เก่ง กล้า ร่าเริง และแข็งแรง
คิดเป็น และทำชอบ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ
ได้แก่ สามารถ สร้างศรัทธา พาบอกทิศพิชิตโอกาส มาดควบคุม
สร้างขุมกำลัง ปลูกฝังใฝ่ดี มีวัฒนธรรมที่เหมาะสม แค่คำถามก็คือ
คุณกลายเป็นผู้นำตามคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างไร ?

บทความเรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ "
คือบทความที่จะช่วยแนะนำวิธีพัฒนาตัวคุณกลายเป็นผู้นำ
ที่ยอดเยี่ยมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความเรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์" ได้ที่นี่
http://www.expernetbooks.com/download/7leaders.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น