วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อาเซียน 360 องศา          เตรียมความพร้อมสู้การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน เล่มเดียวที่มีเนื้อหา ครบครัน รอบด้าน ครอบคลุม ทุกเรื่องที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ "อาเซียน" ภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศ และสัมพันธภาพของประเทศสมาชิกที่มีต่อราชอาณาจักรไทย!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น